Klasztor w Echt to miejsce wyjątkowe

H.M. 2007-07-03

W przedsionku, przy głównym wejściu do kościoła św. Floriana w Hamtramck, znajduje się niewielka wystawa poświęcona św. Edycie Stein, a przy tej okazji zdjęcia klasztoru sióstr karmelitanek w Echt (Holandia), z pamiątkowymi ujęciami scen z odwiedzin tego miejsca przez ks. Marka Ciesielskiego S.Chr. Te wizyty w Echt są niezwykle ważne dla ks. Marka, a przez ostatnie dwa lata, również dla wielu osób, które za jego pośrednictwem powierzały i powierzają Siostrom Karmelitankom modlitewne intencje osobiste oraz parafialne.

Żyjące w samotności, milczeniu i ewangelicznym wyrzeczeniu, na granicy całkowitego ubóstwa, Siostry Karmelitanki w Echt służą Kościołowi nieustanną, żarliwą modlitwą wstawienniczą. W swojej modlitwie zanoszą również do Pana Boga intencje osób, które o to proszą. W jednym z ostatnich niedzielnych biuletynów parafii św. Floriana, czytamy: „Jeśli mamy jakieś trudne sprawy, które chcielibyśmy poprzez modlitwę Sióstr przedstawić Bogu, możemy je złożyć na kolektę w czasie Mszy - z napisem: DLA SIÓSTR, albo przynieść do biura parafialnego, lub bezpośrednio do ks. Marka. Wszystkie intencje, jak i ofiary zostaną zawiezione do Echt na początku sierpnia. Jeśli ktoś chciałby złożyć dotację na klasztor w Echt, proszony jest o kontakt z biurem parafialnym św. Floriana (tel. 313 - 871 2778)”.

Obecnie na świecie jest ok. 12 400 karmelitanek bosych (w tym ponad 500 Polek w 28 klasztorach), wszystkie prowadzą apostolstwo wyłącznie kontemplacyjne, angażując w nie wszystkie siły swego życia. Karmel w Echt, znajdujący się w małej holenderskiej miejscowości, zamieszkuje kilkanaście sióstr, już w mocno zaawansowanym wieku. Głównym źródłem ich utrzymania były wypieki komunikantów i rękodzieła w zakresie bielizny liturgicznej, ale w obecnym stanie rzeczy, jest to coraz mniej możliwe. Przeto każda ofiara na klasztor to dar przetrwania dla nich. Powierzone intencje modlitewne (przetłumaczone na język niemiecki) Siostry wystawiają w swoim chórze i codziennie zanoszą modlitwę do Boga w tych najważniejszych dla nas sprawach.

A dlaczego ksiądz Marek Ciesielski S.Chr., tak szczególnie upodobał sobie właśnie to miejsce? – „Klasztor w Echt to miejsce wyjątkowe – mówi. Tutaj ostatnie miesiące swego życia spędziła św. Edyta Stein, Żydówka, która będąc profesorem uniwersyteckim i znanym filozofem, przyjęła chrzest, aby dwa lata później wstąpić do Karmelu. Dzisiaj św. Edyta (Teresa Benedykta od Krzyża) jest patronką Europy. Wielki jej czciciel Jan Paweł II, powtarzał, że jest to święta na XXI wiek; codziennie modlił się przez jej wstawiennictwo”. W biografii Edyty Stein, wyraźnie można dostrzec zasadnicze etapy w jej życiu, obejmujące: dzieciństwo, młodość, studia oraz działalność filozoficzną jako asystentki Husseria; trzydzieści ważnych lat dla rozwoju ludzkiego i religijnego, uwieńczonych nawróceniem; kolejnych dwanaście lat obejmujących okres intensywnego życia chrześcijańskiego, wewnętrznego i intelektualnego dojrzewania, cierpliwego przygotowania do Karmelu w duchu absolutnej wierności łasce powołania. Edyta Stein została karmelitanką – 15 lutego 1934 została dopuszczona do nowicjatu; w Wielki Piątek, 21 kwietnia, 1938 r. s. Teresa Benedykta (imię zakonne) składała śluby wieczyste. W obliczu szalejącego w Niemczech antysemityzmu narodowych socjalistów, jej obecność w klasztorze w Kolonii mogła narazić całą wspólnotę na ogromne niebezpieczeństwo; koniecznością stało się przeniesienie jej poza granice Rzeszy.

W sylwestrową noc w 1939 roku wyjeżdża do Holandii, do klasztoru w Echt, który wydaje się być miejscem spokojnym. Jednakże, po odczytaniu we wszystkich kościołach w Holandii listu pasterskiego arcybiskupa Jong’a z Utrechtu, zawierającego protest Kościoła przeciwko deportacji Żydów (26 lipca 1942 roku), przyszła natychmiastowa odpowiedź ze strony SS. Żydzi ochrzczeni, kapłani i zakonnice pochodzenia żydowskiego zostali aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Do grupy deportowanych należały także Edyta Stein i jej siostra Róża. Do klasztoru w Echt przyjechało dwóch urzędników SS; siostra Benedykta musiała opuścić klasztor w ciągu 5 minut. Przy drzwiach oczekiwała na nią siostra Róża. Wkrótce zostały zamordowane w komorze gazowej w Auschwitz; holocaust Edyty dokonał się 9 sierpnia 1942.

Pośród opracowań, pism, artykułów, książek, publikacji poświęconych Edycie Stein jest również praca magisterska ks. Marka Ciesielskiego S.Chr. Można ją przeczytać na jego stronie internetowej: www.tchr.org/ciesielski/ , w dziale Edyta Stein. Ta wielka święta zawładnęła sercem ks. Marka we wczesnej młodości; było to chyba na dwa lata przed maturą, po przeczytaniu książki o. Kluzy, p.t. „Edyta Stein”.

- „Już w nowicjacie wiedziałem, że tylko o niej mogę pisać pracę magisterską. Mimo początkowych oporów promotora udało mi się przeforsować swój własny wymarzony temat. Do dzisiaj św. Edyta jest patronką mojego powołania i wszystkich poszukiwań intelektualnych i duchowych. Zachęcam do poznania tej niezwykłej postaci. To jest święta na nasze czasy” – mówi ksiądz Marek Ciesielski S.Chr., duszpasterz z parafii św. Floriana w Hamtramck.